Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


UniCredit Health Day – Warszawa i Rzym na rzecz walki z rakiem

Dziś w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego naukowcy spotkali się z przedstawicielami sektora finansowego oraz organizacjami trzeciego sektora na konferencji UniCredit Health Day poświęconej chorobom nowotworowym i profilaktyce raka. Podczas spotkania uczestnicy konferencji połączyli się z Uniwersytetem LUISS Guido Carli w Rzymie, gdzie trwała analogiczna konferencja. Celem spotkania organizowanego przez Grupę UniCredit i Bank Pekao SA we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym było zwrócenie uwagi na rolę profilaktyki w zwalczaniu chorób nowotworowych. Wydarzenie wpisuje się w obchodzone w Polsce „Dni walki z rakiem” oraz Jubileusz 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.

O najnowszych rozwiązaniach w zakresie profilaktyki pierwotnej, wtórnej, startegii rozwoju WUM w zakresie oklogogii i planach rozwoju centrum erapii hadronowej opowiedzą światowej klasy specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • docent dr hab. Sławomir Nazarewski – Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem, na co dzień związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej szpitala uniwersyteckiego przy ul. Banacha,
  • prof. dr hab. Sławomir Majewski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz
  • prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Krajowy Konsultant w dziedzinie hematologii, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas wideokonferencji z Rzymem eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dyskutowli z kolegami z LUISS Guido Carli University na temat diagnostyki, znaczenie wczesnego wykrywania i prewencji w walce z epidemią raka w Europie.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dziennikarze oraz pracownicy Banku Pekao SA.

W naszym Uniwersytecie studenci otrzymują gruntowną wiedzę na temat profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. Nasi naukowcy biorą udział w międzynarodowych projektach dotyczących profilaktyki raka (np. projekcie WHO GATS – Global Adult Tobaco Survey, badaniach nad szczepionką przeciw onkogennym wirusom HPV i in.) W klinikach pacjenci onkologiczni nie tylko z Warszawy, ale z całego regionu otrzymują profesjonalną pomoc medyczną. W ten sposób Uniwersytet włącza się czynnie w realizację zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, a udział w inicjatywie „Health Day” stanowi doskonałą okazję do przedstawienia strategii nowoczesnej profilaktyki i leczenia tych chorób “- mówi o zaangażowaniu Uniwersytetu w Health Day prof. Sławomir Majewski.

- Nie często zdarza się, by o profilaktyce zdrowotnej mówili bankowcy. Powodem tej decyzji, jest nasze przekonanie, że jesteśmy nie tylko wielką korporacją, ale przede wszystkim grupą ludzi wrażliwych na sprawy społeczne – tłumaczy zaangażowanie Banku w inicjatywę UniCredit Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

Celem UniCredit Health Day jest rozbudzenie wśród pracowników Grupy i w społecznościach lokalnych zainteresowania i wrażliwości społecznej wobec chorób cywilizacyjnych oraz rozpowszechnianie i propagowanie kultury prewencji. Jest to cykl konferencji medycznych organizowanych przez poszczególne banki Grupy wspólnie z najważniejszymi uczelniami medycznymi. Wydarzenia te odbywają się równolegle w dwóch miastach – mieście włoskim i innym mieście europejskim, gdzie działa UniCredit. Inauguracja Programu miała miejsce rok temu w Mediolanie. Kolejne dwie edycje – w tym roku. Organizowały je wspólnie pary miast: Reggio Emilia i Sofia oraz Turyn i Wiedeń.

Bank Pekao SA ma dobre doświadczenia i wymierne efekty w dziedzinie wielkich programów społecznych związanych z ochroną zdrowia. Od wielu lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, będąc „bankierem Orkiestry”. Co roku setki pracowników w finałową niedzielę angażują się jako wolontariusze w proces sortowania i liczenia datków. Bank przekazał też w tym roku na rzecz Orkiestry rekordową kwotę 1 mln zł, która zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznej aparatury do jak najwcześniejszego wykrywania nowotworów u dzieci.

Tagi: .

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

    No related posts

Bank Pekao
Inteligo

Reklama

Partnerzy

Najnowsze na forum

Fundusze inwestycyjneFundusze inwestycyjne
Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych, wykorzystując sprawdzone mechanizmy rynkowe...


LOGO